Jdi na obsah Jdi na menu

Alfréd Justitz - Sbírka Maxmiliána Schwarze

schwarcz.jpgÚvod

 1.      

 

 

 

MAXIMILIÁN SCHWARCZ

Jaké byly životní osudy pana Maxmiliána Schwarze - Miška, hlavního aktéra pobytů Karla Čapka v Romanovi? V krátkosti: Byl vzdělaným agronomie. Byl absolventem zemědělské Akademie v Halle. Spravoval úspěšně rodičovský majetek v Zemianských Sadech, kde se nachází vynikající vinohradnické a ovocnářské oblast. 

V obecní kronice se vzpomíná, že v roce 1933 z příležitosti Pribinově oslav

, v soutěži vín získalo víno ze Zemianských Sadov první cenu. V roce 1924 zakoupil zemědělskou a lesní půdu s budovami, zámečkem a parkem v Rumanové. I zde nejvíce pěstoval tabák. V roce 1936 postavil v Zemianských Sadech velkou komorovou sušárna na horkovzdušné sušení tabáku, největší ve střední Evropě, což bylo významným technologickým pokrokem a zlepšením kvality. 

V roce 1937 prodal Obchodní komoře majetek v Rumanové a přestěhoval se do Zemianských Sadov. Zůstal svobodný. Domácnost mu vedla ovdovělá sestra Františka Herzogová. S nimi žili i její dva synové Eduard a Peter. V době války se ukrýval, ale před koncem války ho zatkli, dostal se do Osvětimi. Přežil. Po válce se vrátil do Zemianských Sadov. Jeho sestra se úspěšně ukrývala až do ukončení války. Její synové bojovali v SNP, ve kterém Peter padl. Předpokládal, že synovec Eduard bude po něm spravovat hospodářství.Toho však více zajímala hudba. Se sebezapřením, ale nechal ho vystudovat konzervatoř.a stal se muzikologem 

V roce 1948 mu majetek zkonfiskovali. V roce 1951 se přestěhoval spolu se svou sestrou 
do Honej Lhůty u Piešťan. Zde se staral o svou nemocnou sestru. Krátce po její smrti se v říjnu 1955 přestěhoval do Bratislavy. 

Zaměstnával se psaním odborných článků a překlady. Churavěl. A když měl jít na operaci, napsal ještě dopis paní Olze Scheinpflugová s datem 25.5.1958. Zemřel po operaci 3.6.1958. Na jeho vlastní žádost byl zpopeln

ěn a popel byl rozptýlen. 

Osobně jsem ho znal. Setkali jsme se poprvé v rámci naší odborné profese při kontrole stavu porostů v roce 1948, kdy jsem nastoupil do Výzkumného ústavu tabákového průmyslu v babe. A naposledy v rámci odborné terminologické konzultace při jeho překladu do maďarštiny naší knihy "Pěstování cigaretových tabáků", Bratislava, 1953, autoři Dr.. Ing.Jozef Balcar, Ing. Karol Škula. 

Taková byla životní cesta pana Maxmiliána pana Miška, jak ho všichni a nejvíce volali, milovníka umění se štědrou rukou pro jeho tvůrce, progresivního agronoma, srdečního a pohostinného člověka. Tak jsme ho znali i my tabačiari. A jeho přítel Karel Čapek v jednom ze svých tří listů panu Smrž z roku 1931-1932 o něm napsal: "Je to velmi hodný a čestný člověk a výborný hospodářem

Ing. Karol Škula, Volkovce

PRAŽŠTÍ UMĚLCI, MAXIMILIÁN SCHWARZ A RUMANOVÁ

Podle písemných dokladů zámeček v Rumanové hojně navštěvovali již zmiňovaní Karel Čapek a Olga Scheinpflugová, jakož i mnozí čeští umělci. Herci Eduard Kohout, Hugo Haas, Václav Vydra starší, Adina Mandlová, Eliška Poznerová, Eduard Bass, manželé Peroutka, malíř Alfred Justitz a další. Pan Schwartz, tento mecenáš pražských, resp.českých, umělců v Praze navštěvoval - herců, herečky, malířů. Chodíval do Prahy na divadelní premiéry a výstavy a v Rumanové se "pyšnil malou galerií, kde visela díla Josefa Čapka, Kremlička, Justitze, Špály, Rabase a dalších ..." Každý z návštěvníků - 
malířů mu zanechal svůj obraz, jeho sb

írka byla dost rozsáhlá.

 

Maximilián Schwarz chodíval do Prahy na divadelní představení, na koncerty, stýkal se s herci, spisovateli, malíři,novináři a těch pak zval na pobyty do Rumanové. Vyjádřil se, "že by se bez společnosti těchto hostů na své samotě zbláznil". Mezi pozvanými hosty byla i herečka a spisovatelka Olga Scheinpflugová a její osobní přítel, pozdější manžel Karel Čapek. O jejich vzájemných kontaktech dosvědčuje fotografie ze září 1927 ze Zamaguria, zpod Tří korun, na níž je její sestra Božena, Karel Čapek a Maximilián Schwarz, zda Miško, jak ho důvěrně volali přátelé (vložený portrét K.Čapka). 

Karel Čapek poprvé navštívil Rumanová v srpnu 1929, což dokazuje pohlednice, kterou Karel poslal Olze s tímto textem: "V Rumanové, 21. srpna 1929. Zítra ráno jedu na Tatry, kde jednak budou víc chodit, jednak míň jíst, než Rumanovský velkomožný pána ! Zdrávím  a mám se moc dobře. Srdečně pozdravuje. K.Č. " 
Bratislavě. Galerii její nositele začínají: V. Fišar, M.Tomčík, I. Veliký, J. Rozsíval, L. Vychodil, J. Slavík, F. Černý, J.Kroner. G. Vránová ...

OSOBNOSTI V OBCI RUMANOVÁ - MAXIMILIÁN SCHWARZ, KAREL ČAPEK A OBEC RUMANOVÁ

Rumanová je třetím místem v Nitra

nském okrese, po Topoľčiankach a Mlyňanech (dnes Tesařské Mlyňany), které navštívil Karel Čapek, jeden z nejslavnějších českých spisovatelů.stalo se to zásluhou tamního statkáře Maxmiliána Schwarze, velkého obdivovatele kultury a umění a velkého mecenáše mladých začínajících pražských umělců, což v časech hospodářské krize bylo i sociální významné
 

 

Obraz  Alfréda Justitze ze sbírky Maxmiliána Schwarcze

Později v 

majetku jeho synovce ,muzikologa Eduarda Herzoga.    ´ Máchovo jezero 1928´ .Sběratelské razítko a parafa M.Schwartcze

                                   

alfred-justitz-.jpg

     

 Úvod

 1.